Suomusjärvi-Seura

Kotiseutuhengessä vuodesta 2008

Kirjallisuutta


Suomusjärvi-aiheista kirjallisuutta

Luetteloa täydennetään...

Yleisteoksia:
Sarvas, Anja ; Väärä, Seija. Kiskon ja Suomusjärven historia 1. 1998
Kvist, Mervi. Kiskon ja Suomusjärven historia 2. 2000
Kurppa, Johanna. Kotiseutukierroksella: Kiikala - Kisko - Muurla - Perniö – Suomusjärvi. 2001
Tikkanen, Hanna. Kotiseutumme värikuvina: Kisko, Suomusjärvi, Karjalohja ja Sammatti. 2005
Ahrner, Leif ; Osala, Tapio ; Öhling, Mats. Kotiseutuni 1, Varsinais-Suomi. Suomen maakuntajulkaisu 1982.
Rosberg, Johan Evert ; Grotenfelt, Kustavi ; Hildén, Kaarlo. Suomenmaa : maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja. 3. osa, Turun ja Porin lääni. Hki : Tietosanakirja-Osakeyhtiö 1921.

Yhdistysten ja yhteisöjen historiikkeja:
Suomusjärven osuuskauppa r.l. 20-vuotiskertomus v:lta 1908-1928. 1928
Lähdeoja, V. Suomusjärven osuuskauppa 1908-1958. 1958
Lähdeoja, V. Suomusjärven osuuskauppa 1908-1968. 1968
Vilppula, A. Suomusjärven osuusmeijeri : viisikymmentä vuotta Suomusjärven meijeri- ja maitotalouden kehitystä: 1905-1955. Salo : Suomusjärven osuusmeijeri 1955.
Suomusjärven osuuspankki 1904-1984. Suomusjärvi : Suomusjärven Osuuspankki 1985.
Suomusjärven osuuspankki 1904-1994. Suomusjärvi : Suomusjärven Osuuspankki 1994.
Hepoluhta, Veli-Matti. 60 vuotta säästöpankkityötä suomusjärveläisten hyväksi: Suomusjärven säästöpankki 60 vuotias. Salo 1963.
Heininen, Jukka. Suomusjärven säästopankki vv. 1903-1973: 70 vuotta Suomusjärven säästöpankki 1973. Suomusjärvi : Suomusjärven säästöpankki 1973
Ojala, Merja. 90 vuotta säästöpankkitoimintaa Suomusjärvellä. Suomusjärvi : Suomusjärven säästöpankki 1993
Sotarauta, Eino A. Suomusjärven suojeluskunnan vaiheita vuosilta 1918-1938. Salo : Suomusjärven suojeluskunta 1938.
Suomusjärven Sisu 1948-1998. 2000
Koivisto, Riitta. Kiikalan-Suomusjärven-Kiskon yrittäjät ry 20 vuotta.

Kylänpää, Lasse. Enäjärven suojeluyhdistys. Elävä Enäjärvi. 2004
Paasivirta, Lauri. Enäjärven suojeluyhdistys. Enäjärvi: Suomusjärvi, Sammatti, Karjalohja: Enäjärven suojeluyhdistys 25 vuotta. 2000
Suoja, Lauri. Kettulan erä- ja riistamailta. 1988
Seppänen, Martti. Kaataen ja kasvattaen: talonpojat 60 vuotta Kettulan isäntänä. 1988
Mäkinen, Riitta. Maataloustuottajain keskusliiton säätiö. Sahran satoa: historiaa ja tarinoita MTK:n säätiöstä. 2011

Elämäkerrat, sukututkimukset ja muistelmat:
Karjalainen, Antti. Arpalahti: Wikström-suku, Arpalahden omistajat, Karjalaisen suku, Arpalahden arkielämää. 2004
Lintula, Harri. Sukumme: Fredric Kihlmanin suku. 2004

Keittokirjoja:
Larmo, Pirkko. Kotoisasti speltistä: Birkkalan tilan reseptejä: alkuvoimaa ja terveyttä speltistä. 2007
Kolmonen, Jaakko (toim.). Suomen pitäjäruoat. Patakolmonen, 1987, 2. p [Sis. Suomusjärven pitäjäruokien reseptit]

Muita erityisaiheita:
Hirvonen, Tuomo; Salon seudun veteraaniyhdistysten sotahistoriallinen seura. Salon seutu Suomea puolustamassa. 2003
Laaksonen, Marja-Leena. Avattiin koulu: Suomusjärven koululaitoksen 100-vuotishistoriikki. Suomusjärven kunta. Koululaitos 1987

Suomusjärven kirkko 150 vuotta. Suomusjärvi : Suomusjärven kunta 1999.
Turun ja Porin läänin kirkot: Varsinais-Suomi. 1987 [Suomusjärven kirkko ss. 138-139]
Riska, Tove; Sinisalo, Antero; Nordman, Carl Axel; Cleve, Nils. Suomen kirkot = Finlands kyrkor. 5, Turun arkkihiippakunta 5 : Perniön rovastikunta 1. 1968 [Suomusjärven kirkko ss. 140- 156]
Haapio, Markku (vastaava toim.). Suomen kirkot ja kirkkotaide 1-2. Etelä-Suomen kustannus Oy. 1978, 1980

Heikkilä, Juha; Hietanen, Olli. Suomusjärvi-Salo-Turku-Naantali -kehityskäytävän ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämishanke. 2002
Lindroos, Anita. Kasvillisuus- ja kasvistotutkimuksia Suomusjärven pitäjässä. 1966
Kalpa, Arto. Omenajärven kasvillisuus kesällä 1999. 2000
Lindroos, Rami. Omenajärven linnustoselvitys 2001. 2002
Lundström, Eriika; Myllyoja, Ilkka; Karhunen, Anni. Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma: Kiikala ja Suomusjärvi. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2009. 2009
Jalopuita ja lehtojen kasveja Kiskossa, Kiikalassa ja Suomusjärvellä Kirjan osa Nurmi, Jaakko Julkaisussa Raisio, Juha; Nyman, Antti ; Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys. Mikkoholman lehmuksista Vaisakon tammiin: Salon seudun lehtoja ja jaloja lehtipuita. ss. 34-42, 2003
Lisää luontoselvityksiä Suomusjärveltä

Ahola, Joel. Lounais-Suomen retkeilyopas. 2009 [Esittelyssä mm. Ketunkierros, Kuninkaantie, Omenajärvi ja Aneriojärvi, Kiskonjoen ja Perniönjoen kanoottireitit]
Niemelä, Jouko (toimittaja); Backman, Birgitta; Grönlund, Tuulikki; Ikonen, Liisa ja Sten, Carl-Göran. Suomusjärven kartta-alueen maaperä. Geologian tutkimuskeskus. Espoo 1994
Rapola, Martti. Kansankulttuuria ja kansankieltä: Turun yliopiston suomen kielen opiskelijain tutkielmia. 1931
Helander, Niina. Kulttuurin kulmakivet: varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita. 2005
Silander, Paula. Suomusjärven kulttuuriympäristö ja arvot. Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema. Sarakum 2000-2004 projektiraportti. Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto, Salon seudun kunnat, Lounais-Suomen ympäristökeskus. 2005

Myllykylä, Turkka. Suomen ykköstie [E18 Helsinki-Turku]. Valtatie - moottoritie - eurooppatie [+DVD]. 2009
Mikkonen, Anna (toim.). Näkökulmia kulttuuriympäristöön. Ympäristön tila Lounais-Suomessa 2. Lounais-Suomen ympäristökeskus. Turku 2001.
Vainio, Juhani. Asutusrakenteen kehitys Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto. 1984.
Suuri Maatilakirja I Turun ja Porin Lääni Varsinais-Suomi. Kustantaja: Kustannustuote Oy, 1963
Suomen maatilat : tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista. 3, Turun ja Porin lääni : Ahvenanmaa. WSOY 1932 (toimitusneuvottelukunta : U. Brander, Osk. Groundstroem, S. Mattsson, toimittajat : Felix Jonasson, Akseli Kivialho, K. Kivialho)
Suomen sukutilat I-II. Helsinki : Kivi 1939. (toim. K. J. Jutila)
Suomen sukutiloja I.  Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Erikoisteos 1964. (toimittaneet K. T. Jutila ja Aulis Oja)
Suomen maatalousmuseo Sarkan vapaassa käytössä oleva Sukutilat Webissä on Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon digitoitu "Suomen Maatilat" osat I-V ja "Suuri Maatilakirja" osat I ja VIII.

Arkeologia:
Luettelot Salon seudun muinaisjäännöskohteista ja -alueista. Salon seudun maakuntakaava 31.5.2006. Varsinais-Suomen liitto.
Valtatien 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla-Lahnajärvi, yleissuunnitelma : Ympäristövaikutusten arviointiselostus : Muurla, Pertteli, Kiikala, Suomusjärvi. 1994
Valtatie 1 rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla-Lahnajärvi : Yleissuunnitelma : Muurla, Pertteli, Kiikala ja Suomusjärvi : Raporttiluonnos. 1995
Laulumaa, Vesa. Museovirasto/Arkeologian osasto. Espoo-Salo-oikoradan Lohja-Salo linjausvaihtoehtojen arkeologinen arkisto- ja karttaselvitys 2010: Esihistorialliset kohteet.

Linjauksia koskevat aiemmat arkeologiset inventoinnit:
- Suomusjärven Laperlan inventointi, Aarne Äyräpää (Europaeus) v. 1923
- Luho, Ville. Suomusjärven inventointi. Museovirasto, arkeologian osaston arkisto. 1945
- Raike, Eeva. Suomusjärven inventointi. Turun maakuntamuseo, 1994
- VT 1 moottoritielinjauksen inventointi välillä Muurla-Suomusjärvi, Museovirasto arkeologian osasto. 126 , Hans-Peter Schultz v. 1992
- VT 1 moottoritielinjauksen inventointi välilä Muurla – Lahnajärvi, Museovirasto, Nina Strandberg v. 2002
- VT 1, moottoritielinjauksen inventointi Lahnajärvi-Oittila (Sammatti, Nummi-Pusula ja Lohja), Museovirasto, Petro Pesonen v. 2002

Lisää tietoa Suomusjärveltä arkeologiaan liittyen: Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / arkeologia , Arkeologiset hankkeet ja Arkeologiset kohteet muinaisjäännösrekisterissä 
Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Jussila, Timo. Suomusjärvi-Kiikala E-18 tien liittymäalueen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008.
Lahti, Pentti. Suomusjärven kivikautiset asuinpaikat. 1988
Raike, Eeva. Suomusjärven Paavolan ja Mikkelin pellot Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 1. -10.8.2007.
Luho, Ville. Die Suomusjärvi-Kultur : die Mittel- und Spätmesolitische Zeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikauskirja 66. 1967
Ristaniemi, Olli. Ancylusjärven aikainen rannansiirtyminen Salpausselkävyöhykkeessä Karjalohjan-Kiskon alueella Lounais-Suomessa. Turun yliopiston Maaperägeologian osaston julkaisuja 53. 1984
Suomusjärven kulttuuriako Muurlan Hossanummella? Kirjan osa Strandberg, Nina Julkaisussa Kentältä poimittua: kirjoitelmia arkeologian alalta ss. 11-19
Huurre, Matti. 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Helsinki 1995.

Kertomakirjallisuus:
Andelmin, Marja-Leena ; Reponen-Koitto, Päivi. Kekkosentie: Historiaa, muistoja, tarinoita ja valokuvia presidentti Urho Kekkosen mukaan nimetystä tiestä Suomusjärvellä. 2015
Pukkila, Jouko. Kuisma, Pyy ja Kukutti: metsässä ja vähän vesilläkin. 2013
Soininen, Leena. Ainut: Suomusjärven superstar. 2016Copyright (c) 2024, Suomusjärvi-Seura ry. All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän